อาการปวดเมื่อยล้า - สาเหตุการรักษาและวิธีใช้ - อาการ

ปวดเมื่อยล้าตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
สาเหตุของอาการปวดเมื่อยล้ามักเกิดจากการสึกหรอของข้อต่อที่ได้รับผลกระทบ โรคอ้วนนักกีฬาหรือมืออาชีพมักก่อให้เกิด การป้องกันสามารถชะลอการสึกหรอการรักษาที่เหมาะสมสามารถชะลอได้เป็นเวลาหลายเดือน