หน้าแดง - หน้าที่หน้าที่และโรค - KRPERPROZESSE

หน้าแดง



ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
การแดงเป็นปฏิกิริยาทางกายภาพต่ออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ตึงเครียด ไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีสติและคำทางการแพทย์ก็ล้างออก ตรงกันข้ามกับกระบวนการอื่น ๆ ของร่างกายบริเวณที่มีสีแดงบนใบหน้า