การสกัด (ทันตกรรม) - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การสกัด (ทันตกรรม)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
โดยปกติทันตแพทย์จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ฟันอยู่ได้นานที่สุด แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องถอนฟันด้วยสาเหตุต่างๆ