ความรู้สึกของกลิ่น - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ความรู้สึกของกลิ่นตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ความรู้สึกของการดมกลิ่นของมนุษย์เรียกอีกอย่างว่าการรับรู้เกี่ยวกับการดมกลิ่นและด้วยเยื่อบุผิวการรับกลิ่น, เกลียวการดมกลิ่นและส่วนต้นน้ำของสมองรับกลิ่นแบ่งออกเป็นโครงสร้างทางกายวิภาคที่แตกต่างกันสามแบบซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับการรับรู้