หนาวสั่น - หน้าที่งานและความเจ็บป่วย - KRPERPROZESSE

ตัวสั่นตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
ยารู้กระบวนการของการควบคุมอุณหภูมิว่าเป็นตัวสั่นซึ่งพยายามชดเชยการสูญเสียความร้อนผ่านกิจกรรมของกล้ามเนื้ออัตโนมัติในกรณีที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ความเย็นที่หนาวสั่นถูกกระตุ้นโดยไฮโปทาลามัสผ่านทางแรงสั่นสะเทือน เพื่อรบกวน