COMMON ROBINIA - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ตั๊กแตนสีดำทั่วไปตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
โรบิเนียที่พบบ่อยเป็นไม้ไม่ผลัดใบ Robinia pseudoacacia หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้น ๆ ว่าตั๊กแตนสีดำตั๊กแตนสีขาวอะคาเซียปลอมฝนเงินหรือหนามฝักทั่วไปมีแหล่งกำเนิดในอเมริกาเหนือ มันถูกตั้งชื่อ