โรคข้อสะโพกเสื่อม - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคข้อสะโพกเสื่อมตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
โรคข้อสะโพกเทียมเป็นโรคความเสื่อมของข้อสะโพก ชื่อ coxarthrosis มาจากคำภาษาละติน coxa สำหรับสะโพก ในบรรดาโรคข้ออักเสบทั้งหมดสะโพกได้รับผลกระทบมากที่สุด