รูขุมขน - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
โปลิโอ
โปลิโอ
เข้าใจว่ารูขุมขนหมายถึงโครงสร้างที่ล้อมรอบรูขุมขน รูขุมขนใช้ในการยึดผมที่ผิวหนัง