ภาพหลอน (ภาพหลอน) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ภาพหลอน (ภาพหลอน)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
อาการประสาทหลอนและภาพหลอนคือการรับรู้ที่บกพร่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องรู้สึกหรือเห็นการแสดงผลแม้ว่าจะไม่พบตัวกระตุ้นที่แท้จริงสำหรับพวกเขาก็ตาม เนื้อหาของภาพหลอนและรูปแบบของพวกเขาแตกต่างกัน - การบำบัด