วิธีแก้ไขบ้านสำหรับอาการใจสั่น - ศัพท์ทางการแพทย์และคำแนะนำ - HAUSMITTEL

การแก้ไขบ้านสำหรับอาการใจสั่นตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
การสะดุดของหัวใจเป็นสิ่งที่เรียกว่า extrasystole ที่เกิดในเอเทรียมหรือช่องของหัวใจ แม้ว่าโดยปกติแล้วพวกเขาจะไม่เป็นอันตรายในหัวใจที่แข็งแรงและ - ยกเว้นในกรณีที่มีความเครียดทางจิตใจสูง - ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา