การแก้ไขบ้านสำหรับผมหงอก - พจนานุกรมและคู่มือทางการแพทย์ - HAUSMITTEL

การแก้ไขบ้านสำหรับผมหงอกตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ผมหงอกหมายถึงการสูญเสียสีผมตามธรรมชาติ สีผมตามธรรมชาติจึงจางลงเรื่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระบวนการทางธรรมชาตินี้พัฒนาช้ามากโดยลักษณะของขนสีเทาจะแตกต่างกันไปมาก