ความเสี่ยงหัวใจวายในผู้หญิงและผู้ชาย - พจนานุกรมและคู่มือทางการแพทย์ - หัวใจและวงจร

ความเสี่ยงหัวใจวายในผู้หญิงและผู้ชายตัวเลือกของบรรณาธิการ
ฝีเย็บฉีกขาด
ฝีเย็บฉีกขาด
จำนวนอาการหัวใจวายเพิ่มขึ้นตามที่มีรายงานในวารสารผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกมาระยะหนึ่ง หากคุณผ่านสถิติทางการแพทย์คุณจะพบการยืนยันในตัวเลขที่แน่นอน มันไม่มีปัญหา