โรคติดเชื้อ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคติดเชื้อตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคติดเชื้อหรือโรคติดเชื้อ (หรือเรียกสั้น ๆ ว่าโรคติดเชื้อ) ติดต่อสู่มนุษย์โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทางเชื้อโรค จากมุมมองทางการแพทย์การแพร่เชื้อหมายถึงการติดเชื้อ ซึ่งหมายความว่าทางการแพทย์