ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (URINARY INCONTINENCE) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความไม่หยุดยั้ง (ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
หลายคนที่มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (ละติน: Incontinentia urinae) รู้สึกอับอายกับความเจ็บป่วยของตน แต่ในเยอรมนีมีผู้ได้รับผลกระทบราว 6 ถึง 8 ล้านคนผู้หญิงมักจะมากกว่าผู้ชาย ความไม่หยุดยั้ง