การตีความ - ฟังก์ชั่นงานและโรค - KRPERPROZESSE

การตีความตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
การตีความเป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้คือความสำเร็จทางปัญญา การตีความมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสามารถในการรับรู้อื่น ๆ ของการสังเกตและการตัดสิน ผู้คนสังเกตสถานการณ์ตีความข้อเท็จจริง