IONTOPHORESIS - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

iontophoresisตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ความแตกต่างเกิดขึ้นระหว่างไอออนโตโฟรีซิสแบบ "คลาสสิก" สำหรับการนำส่วนผสมที่เข้มข้นจากขี้ผึ้งเข้าสู่ร่างกายผ่านทางอิเล็กโทรดและไอออนโตโฟรีซิสของน้ำประปาซึ่งมือหรือเท้าจะจุ่มอยู่ในน้ำโดยใช้อิเล็กโทรด