TEMPOROMANDIBULAR JOINT - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

ข้อต่อ Temporomandibularตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
หากไม่มีการเคี้ยวจะเป็นไปไม่ได้: ข้อต่อชั่วคราวจะเชื่อมต่อกระดูกขมับกับขากรรไกรล่าง ในกรณีของความผิดปกติไม่เพียง แต่มักเกิดความเจ็บปวด แต่การเคลื่อนไหวมักจะถูก จำกัด ด้วย เพื่อให้ข้อร้องเรียนปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบ