เส้นเลือดขอด - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

เส้นเลือดขอดตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
เส้นเลือดขอดชื่อเหมือนสิ่งอื่น ๆ ในทางการแพทย์ไม่ถูกต้อง เส้นเลือดขอดที่เรียกว่าเส้นเลือดขอดขยายใหญ่ขึ้นอันเป็นผลมาจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่หย่อนยาน ส่วนใหญ่จะมองเห็นได้จากภายนอก แต่ก็สามารถซ่อนจากดวงตาได้เช่นกัน