การป้องกันมะเร็ง - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การตรวจคัดกรองมะเร็งตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
น่าเสียดายที่แม้จะมีวิธีการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด แต่มะเร็งก็ยังไม่สูญเสียความน่ากลัวไป ด้วยการใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งเป็นประจำโอกาสในการฟื้นตัวจึงมีความสำคัญมาก