เม็ดเลือดขาว - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
นอกจากเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดต่ำแล้วเม็ดเลือดขาวยังเป็นหนึ่งในสามเซลล์ที่สำคัญในเลือดของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของเราพวกเขามีหน้าที่ในการป้องกันเชื้อโรคและดำเนินกิจกรรมนี้เป็นเวลานาน