การเจาะเอว - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

เจาะเอวตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ในระหว่างการเจาะเอวน้ำประสาทจะถูกนำมาจากคลองกระดูกสันหลัง การตรวจนี้ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของของเหลวที่เป็นไปได้และเกี่ยวกับโรคของระบบประสาท