MANTLE EDGE SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

กลุ่มอาการของ Mantle Edgeตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
กลุ่มอาการขอบเสื้อเป็นความเสียหายที่ขอบเสื้อ สิ่งนี้มาพร้อมกับความเสียหายของสมอง สิ่งนี้ทำให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวและความไวของขาเป็นหลัก