วัยหมดประจำเดือน - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

วัยหมดประจำเดือนตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
วัยหมดประจำเดือนคือการมีประจำเดือนตามธรรมชาติครั้งสุดท้ายและเป็นจุดสิ้นสุดของระยะเจริญพันธุ์ในชีวิตของผู้หญิง มักเกิดขึ้นระหว่างอายุ 40 ถึง 50 ปี ระยะของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มีระดับความรุนแรงต่างกัน