โรคหลุมฝังศพ (โรคหลุมฝังศพ) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคเกรฟส์ (Graves disease)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
โรคเกรฟส์หรือที่เรียกว่าโรคเกรฟส์เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองของต่อมไทรอยด์ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับไทรอยด์ที่โอ้อวด (hyperthyroidism) ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากโรคเกรฟส์มากกว่าผู้หญิงสี่ถึงห้าเท่า