โรค FABRY (FABRY SYNDROME) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Fabry (Fabry syndrome)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
โปลิโอ
โปลิโอ
โรค Fabry (Fabry syndrome) เป็นโรคเมตาบอลิซึมทางพันธุกรรมที่พบได้ยากซึ่งมีความก้าวหน้าซึ่งเกิดจากการหยุดชะงักของการสลายไขมันในเซลล์ร่างกายอันเป็นผลมาจากการขาดเอนไซม์ ชายผู้ได้รับผลกระทบแสดง