โรค HODGKIN (มะเร็งต่อมน้ำเหลือง HODGKIN) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Hodgkin (มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Hodgkin)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Hodgkin หรือที่เรียกว่า Hodgkin's disease หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งชนิดร้ายของระบบน้ำเหลือง โรคนี้ตั้งชื่อตาม Thomas Hodgkin ผู้ค้นพบ