พาราไทรอยด์ - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
ต่อมพาราไทรอยด์ทำหน้าที่สำคัญในร่างกายมนุษย์ผ่านการมีส่วนร่วมในการควบคุมสมดุลของแคลเซียมและฟอสเฟต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นที่จะต้องรับรู้อาการที่บ่งบอกถึงโรคในช่วงเวลาที่เหมาะสมและ