กระดูกหัวหน่าว - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

กระดูกหัวหน่าวตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
กระดูกหัวหน่าวเป็นหนึ่งในกระดูกของร่างกายและร่วมกับกระดูกสะโพกและกระดูกอุ้งเชิงกรานเป็นกระดูกเชิงกราน ร่วมกับกระดูกเชิงกรานอื่น ๆ มันยังสร้างซ็อกเก็ตสะโพก ผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชาย