การติดเชื้อในโรงพยาบาล - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การติดเชื้อในโรงพยาบาลตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของการติดเชื้อในโรงพยาบาลคนธรรมดาต้องพิจารณาความหมายของคำจากภาษากรีกโบราณก่อน "นอโซ" แปลว่า "ความเจ็บป่วย" และ "โคมิน" แปลว่า "การดูแล" ส่วนคำว่า "โนโซโคเมียน" ย่อมาจากภาษากรีกโบราณ