ความไวของพื้นผิว - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ความไวของพื้นผิวตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
ยาสรุปความไวของพื้นผิวของความรู้สึกสัมผัสเป็นความสามารถในการรับรู้ความเจ็บปวดอุณหภูมิและสิ่งเร้าทางกลบนผิวหนัง การรับรู้มีไว้สำหรับทั้งสัมผัสและ