จุดเม็ดสี - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

จุดเม็ดสีตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
จุดเม็ดสีที่โดดเด่นจากส่วนที่เหลือของสีผิวซึ่งมักเรียกอีกอย่างว่าปานหรือเนื่องจากสีเข้มของมันเช่นจุดที่ตับไม่เพียง แต่เป็นความบกพร่องทางเครื่องสำอางสำหรับคนจำนวนมากจุดเม็ดสี k