PURSLANE - การใช้และการรักษาเพื่อสุขภาพ - พืชสมุนไพร

ผักเบี้ยใหญ่ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
Purslane (Portulaca oleracea) เป็นพืชที่แพร่หลายไปทั่วโลกในสภาพอากาศหนาวเย็น มันอยู่ในสกุล purslane และใช้เป็นสลัดผักเครื่องเทศและสมุนไพร เหนือสิ่งอื่นใดคือให้วิตามินซีจำนวนมาก