การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ - การใช้ประโยชน์และประโยชน์ต่อสุขภาพ - อุปกรณ์ทางการแพทย์

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเป็นการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเมื่อลิ้นหัวใจทำงานไม่ถูกต้องอีกต่อไป เป้าหมายหลักของการเปลี่ยนลิ้นหัวใจคือการหลีกเลี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง