กระตุ้นให้กด - ฟังก์ชั่นงานและโรค - KRPERPROZESSE

กระตุ้นให้กดตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
การกระตุ้นให้กดถูกเข้าใจว่าเป็นระยะการกดระหว่างกระบวนการคลอด มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรียกว่าการขับไล่