ความรู้ความเข้าใจ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ความรู้ความเข้าใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
พูดง่ายๆก็คือความสามารถในการคิดของมนุษย์ อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ใช้ประโยชน์จากกระบวนการประมวลผลข้อมูลต่างๆรวมถึงความสามารถในการรับรู้เช่นความสนใจความสามารถในการเรียนรู้การรับรู้