ความเจ็บป่วยทางจิต - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ป่วยทางจิตตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
บ่อยครั้งมากขึ้นที่คุณสามารถอ่านได้ในสื่อรายวันว่าความเจ็บป่วยทางจิตกำลังเพิ่มขึ้นในประชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทราบดีว่าสถิติเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิตนั้นไม่มีความหมายตราบใดที่คุณป่วยเป็นโรคสิ่งแวดล้อมและผู้คน