ความหงุดหงิด - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ความหงุดหงิดตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ความหงุดหงิดความหงุดหงิดความตื่นเต้นและความก้าวร้าวเป็นคำทั่วไปสำหรับปฏิกิริยาพิเศษของร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมความหงุดหงิดหรือความตื่นเต้นมีบทบาทสำคัญ