ความผิดปกติทางอารมณ์ - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ความผิดปกติทางอารมณ์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
การรบกวนทางประสาทสัมผัสหรือการรบกวนทางประสาทสัมผัสเช่นอาการชาหรือการรู้สึกเสียวซ่าเป็นความผิดปกติของความรู้สึกและการรับรู้ การรับรู้สิ่งเร้าเช่นความเจ็บปวดอุณหภูมิหรือสัมผัสต่างกัน