โรคซาร์ส (กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคซาร์ส (กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลันรุนแรง)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
echocardiography ของ Transesophageal
echocardiography ของ Transesophageal
SARS เป็นคำย่อของ Severe Acute Respiratory Syndrome และหมายถึงโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงในเยอรมัน เป็นโรคติดเชื้อที่ถูกกระตุ้นโดยไวรัส โรคซาร์สปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศจีนในปี 2545