ซิลิคอน - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
ซิลิคอนเป็นองค์ประกอบทางเคมี มีเลขอะตอม 14 และสัญลักษณ์ศรี สำหรับมนุษย์ซิลิกอนมีความสำคัญอย่างยิ่งในรูปแบบที่ถูกผูกมัดและเป็นซิลิเกต