อาการเกร็ง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เกร็งตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
คำว่า spasticity หรือ spasticity มาจากภาษากรีกและแปลว่า "ตะคริว" ดังนั้นอาการเกร็งจึงเป็นการทำให้กล้ามเนื้อแข็งและแข็งขึ้นซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้