เวชศาสตร์การกีฬา - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

เวชศาสตร์การกีฬาตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
เวชศาสตร์การกีฬาเป็นความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทางที่น่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับบางส่วนของประชากรเท่านั้น สรุปได้ว่า: สิ่งที่นรีแพทย์สำหรับประชากรหญิงคือแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา