ผมหนา (ขนดก) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ผมหนัก (ขนดก)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
ขนตามร่างกายปกติมีอยู่ในคนทุกคนในบางพื้นที่ของร่างกาย อย่างไรก็ตามผมที่มากเกินไปหรือขนตามร่างกายที่เพิ่มขึ้นจะสร้างความรำคาญหากมีสาเหตุมาจากการเติบโตของเส้นผมมากเกินไป