เอสโตรเจน - หน้าที่และโรค - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
Estrogens (ในทางการแพทย์: estrogens) เป็นกลุ่มของฮอร์โมนเพศที่มีบทบาทสำคัญต่อความสามารถในการสืบพันธุ์และการเผาผลาญโดยรวมของผู้หญิง ในกรณีที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำนวนมาก