THROMBOCYTOPATHY - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Thrombocytopathyตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
Thrombocytes หรือที่เรียกว่าเกล็ดเลือดมีบทบาทสำคัญในร่างกายมนุษย์ พวกเขาควบคุมการแข็งตัวของเลือดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบาดแผลไม่มีเลือดออกอย่างต่อเนื่องจึงไม่มีการสูญเสียเลือด มีโรคที่แตกต่างกัน