VAGINISMUS (ช่องคลอดกระตุก) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Vaginismus (ช่องคลอดกระตุก)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
Vaginismus หรือช่องคลอดกระตุกคืออาการกระตุกของกล้ามเนื้อในบริเวณอุ้งเชิงกรานและช่องคลอดอย่างฉับพลันไม่สามารถควบคุมได้และเจ็บปวด เพื่อทำลายวงจรเชิงลบระหว่างความเจ็บปวดและความกลัวที่จะเกิดอาการกระตุกอีกครั้ง