กรด VALPROIC - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
กรด Valproic เป็นกรดคาร์บอกซิลิกที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2424 และใช้เป็นยาต้านโรคลมชัก ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร