จุดอ่อนทั่วไป - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ความอ่อนแอทั่วไปตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
ความอ่อนแอทั่วไปความอ่อนเพลียความรู้สึกอ่อนแอตลอดจนไม่สบายตัวและความเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วเป็นอาการจากความผิดปกติที่ซับซ้อน โดยทั่วไปสิ่งนี้รวมถึงความอ่อนแอความอ่อนแอเรื้อรังความเหนื่อยล้าและอื่น ๆ ความเมื่อยล้า