กายภาพบำบัดประยุกต์ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

กายภาพประยุกต์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
ด้วยความช่วยเหลือของกายภาพประยุกต์ (จากภาษากรีก 'kinesis' สำหรับการเคลื่อนไหว) ความไม่สมดุลของพลังการรบกวนและการอุดตันของร่างกายจะถูกระบุและสร้างความสมดุลทางอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณในระดับที่สูงขึ้น