โรคสัตว์ติดเชื้อและโรคติดต่อ - ศัพท์และคำแนะนำทางการแพทย์ - สัตว์และ PETS-

โรคสัตว์ติดเชื้อและโรคติดต่อตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
โรคติดต่อหลายชนิดที่พบในสัตว์ แต่เดิมสามารถติดต่อสู่คนได้ การแพร่เชื้อนี้เกิดขึ้นโดยตรงผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยในระหว่างการรักษาการบำรุงรักษาและการดูแลหรือด้วย